Meny

”Hade jag inte börjat blogga hösten 2013 hade jag nog tröttnat på att vara lärare”

Annika Sjödahl är förstelärare i engelska och svenska på S:t Iliansskolan i Enköping. Hon var tidigt intresserad av nätet och de möjligheter som ny teknik gav henne, och engagerade sig även tidigt i sociala medier såsom Twitter och Facebook. Idag driver hon stora Facebook-grupper som riktar sig till pedagoger och fick dessutom Enköpings pedagogiska pris 2016.

– Jag har bland annat startat gruppen ”Engelska i åk 6-9” som jag har tillsammans med Sara Bruun och Mia Smith, och Svenska i åk 6-9 som jag administrerar tillsammans med Cecilia Lind, säger Annika Sjödahl. Grupperna kom till som en naturlig del av mitt uppdrag som förstelärare då jag hade i uppdrag att främja det kollegiala lärandet och jag funderade över hur jag kunde nå fler kollegor än de på egna enheten. Idag har grupperna närmre 5000 medlemmar och fortsätter växa.

Berätta om din bakgrund om din relation till skolan och IT?

–  Jag hade en pappa som tidigt uppmuntrade mig i teknik och när han fick sin första dator på 90-talet så satt jag hemma och skrev och surfade via modem. När jag var nyexaminerad lärare fick man förhålla sig till OH-apparater och satt och ritade bildstöd på egen hand. När jag sedan fick en SmartBoard med Internet i klassrummet någon gång i början av 2000-talet blev det lättare att anpassa undervisningen och arbeta multimodalt. Mitt huvudfokus vid användning av IT är att det ska öka lärandet men även motivationen hos eleven. Det är viktigt att inte själva verktyget är fokus utan lärandemålet.  Idag ges en större möjlighet med IT då man kan arbeta inkluderande och stöttande i undervisningen på ett helt annat sätt. Dessutom sparar det tid då man kan arbeta tillsammans med sina elever i realtid eller med kollegor på andra platser i Sverige eller världen.

Vad ger det dig att blogga?

– Hade jag inte börjat blogga hösten 2013 hade jag nog tröttnat på att vara lärare då jag kände att jag behövde ha något som utmanade mig. Dels i form av att lära mig mer kring IT men även rent undervisningsmässigt. Jag ville gå vidare och inte fortsätta göra som jag ”alltid gjort”. Jag började blogga om min resa på min pedagogblogg annikasjodahl.wordpress.com. Då jag öppnade mitt klassrum och startade min elevblogg på oppetklassrum.wordpress.com frångick jag lärobokens styrda planering och skapade egna planeringar och det gav mig mer validitet i bedömningen då jag kom att undervisa om sådant som hade stöd i kunskapskraven. Innan var det mer att man gjorde kapitlet och sedan satt med bedömningen efteråt och kom på att man inte alls hade lagt fokus på det som eleverna behövde.

Varför borde pedagoger blogga om sitt arbete, tycker du?

– När du bloggar får du ett metaperspektiv på det du gör i din undervisning och kan lättare se till exempel brister och vad du behöver anpassa. Jag har också vässat till min planering att både svara mot kunskapskraven och även att bygga på vetenskaplig grund för att ge tyngd och validitet i inläggen. Det bästa för min egen del är att när jag delar med mig av ett upplägg så får jag input av andra kollegor som provat min planering i sina klassrum och att de berättar hur det gick för dem. Det blir ringar på vattnet och det gynnar eleverna då vi tillsammans kan förändra vår undervisning.

– Du kan också utifrån olika bloggar få inspiration till att testa något nytt. Jag läser flera av mina ämnesspanarkollegors bloggar men även andra bloggande lärares för att lära och utmana min tanke och inte fastna i det egna klassrummet eller egna ämneslaget på skolan om man har ett sådan där man delar med sig av. Fördelen med att blogga är också att de som faktiskt inte har ämneskollegor får kollegor via nätet och har man ett litet utbyte där man bor och jobbar kan man ändå få utmana sitt lärande och bli en lärande lärare.

I december 2016 vann Annika Sjödahl Enköpings kommuns pedagogiska pris. I motiveringen stod det: ”Annika Sjödahl får 2016 års pedagogiska pris för sitt målmedvetna arbete med undervisning utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Annika omsätter aktivt sina kunskaper både i klassrummet och bland kollegor i Enköping och nationellt, för att på alla sätt stödja och stimulera elevers lärande och utveckling.”

–  Det kändes ärofyllt att få cred för det som hela tiden varit mitt mål ”att verka för det kollegiala lärandet”. Det bästa är att jag blev nominerad av en kollega och det är fint att bli hyllad av egna kollegor – för att ge är att växa själv lite grand.

Vad driver dig i ditt arbete?

– Jag är en kreativ person som tycker om att utmana mig själv och lära nya saker som ger mig och eleverna motivation i det dagliga arbetet. Jag blir också inspirerad när jag ser att det jag delar och bidrar till i sociala medier hjälper kollegor att växa och utmana sig själva i sina klassrum. Jag ser inte bara ansvar i att mina elever lär sig utan att alla elever i Sverige kan få ta del av bra undervisning som svarar mot de mål som läroplanen ställer. Vi måste ta ett kollegialt ansvar och våga dela med oss av vad vi gör och inte sitta på materialet som hemligstämplat.

Vill du läsa mer av Annika hittar du henne på lrbloggar.se/annikasjodahl och på Twitter.

 


Prenumerera på nya blogginlägg