Meny

Om Webbpedagog

barnhack_vasteras_2

Internetstiftelsen IIS stänger Webbpedagog

Under 2018 kommer Internetstiftelsen IIS att stänga ner bloggtjänsten Webbpedagog, där lärare fått gratis bloggutrymme och domännamn under ett år. I stället kommer vi att fokusera på Digitala lektioner, en öppen digital lärresurs för att möta de läroplansändringar som sker hösten 2018 när digital kompetens och programmering skrivs in i läroplanen. De lärare som använder Webbpedagog kan ha kvar sin blogg tills det gått 12 månader sedan de startade, men vi tar inte emot nya användare. För mer information om förändringen läs under Frågor & svar.

IIS

Bakom Webbpedagog står Internetstiftelsen i Sverige, IIS, och vår tjänst Webbstjärnan som vill utveckla internetanvändningen i skolan. IIS främsta uppdrag är att administrera och sköta den tekniska driften av .se- och .nu-domänerna i Sverige, men också att arbeta för en positiv utveckling av internet i Sverige.

För dig som arbetar i skolan

Digitala lektioner är en satsning från Internetstiftelsen IIS, vars syfte är att vara en öppen digital lärresurs för att möta de läroplansändringar som sker hösten 2018 när digital kompetens och programmering skrivs in i läroplanen. Du kan använda det antingen när du förbereder lektioner eller i klassrummet, när du undervisar kring digital kompetens och programmering i skolan. Allt material är framtaget av verksamma lärare och alla lektioner är kopplade till den reviderade läroplanen. Du får använda materialet på digitala lektioner hur du vill: ladda ner det, bearbeta det eller använd det rakt av som en lektion.